Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia produktov, služieb a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (hlavne podpisy a logotypy produktov) nemôžu byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez prechádzajúceho písomného zvolenia držiteľa autorských práv. Výnimku z týchto ustanovení tvora súbory a texty publikované na stránkach Informácie pre tlač.

Spoločnosť BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. neskúma dopodrobna všetky internetové stránky spojené odkazom s touto webovou prezentáciou a neodpovedá za obsah iných externých stránok prepojených odkazom s touto webovou prezentáciou. Vaše spojenie na túto webovú prezentáciu, iné externí stránky sú iba na osobné nebezpečie prehliadajúceho.