Top Rating®

Medzinárodné ocenenie Top Rating® upozorňuje na výnímočnú kvalitu a dôveryhodnosť ocenenej spoločnosti. Obchodná transakcia s touto firmou je bez problémov a je jej možné ponúknuť nadštandardné podmienky.

Najväčšie prínosy certifikácie

Certifikácia poukazuje na minimálnu rizikovosť spolupráce s ocenenou firmou, ktorá sa tak stáva atraktívnou pro obchodnú spoluprácu. Otvára široké možnosti k spolupráci na mezinárodných zákazkách či kontraktoch, u ktorých je dôveryhodnosť kľúčovým faktorom spolupráce.

Stiahnite si materiál
s podrobnými informáciami

Kto môže certifikát získať

  • spoločnosť, ktorá si udržala hodnotenie rizikového faktoru D&B Ratingu na najvyššej možnej hodnote „1“ po dobu minimálne 12 mesiacov

Stabilita firmy

Medzinárodné ocenenie Top Rating upozorňuje na výnímočnú kvalitu a dôveryhodnosť ocenenej spoločnosti. Obchodná transakcia s touto firmou je bez problémov a je jej možné ponúknuť nadštandardné podmienky.

Najväčší prínos certifikácie

Certifikácia poukazuje na minimálnu rizikovosť spolupráce s ocenenou firmou, ktorá sa tak stáva atraktívnou pre obchodnú spoluprácu. Otvára široké možnosti k spolupráci na medzinárodných zákazkách či kontraktoch, u ktorých je dôveryhodnosť kľúčovým faktorom spolupráce.

Čím sa certifikovaná spoločnosť vyznačuje

Spoločnosť, ktorá získala ocenenie Top Rating, si udržala hodnotenie rizikového faktoru D&B Ratingu na najvyššej možnej hodnote "1" po dobu minimálne 12 mesiacov. Rizikový faktor predpovedá pravdepodobnosť bankrotu spoločnosti.

top rating 1
top rating 2
top rating 3
top rating 4
top rating 5

Tento ukazovateľ rizika a váha samotného ocenenia uľahčujú predným a kvalitným spoločnostiam na trhu rozhodovanie pri voľbe nových obchodných partnerov.

Čo získate navyše

Pri spolupráci s nami získate DUNS číslo - unikátny identifikačný deväťmiestny číselný znak vyvinutý spoločnosťou Dun & Bradstreet, s ktorého pomocou je možné spoľahlivo identifikovať firmu v ktorejkoľvek časti sveta. Systém je používaný najvplyvnejšími svetovými organizáciami, je uznávaný, odporúčaný a vyžadovaný viac ako 50 svetovými priemyslovými obchodnými uskupeniami, OSN, vládami USA a Austrálie, Európskou komisiou.

Ako prezentovať ocenenie

Kvality certifikovaného subjektu je možné prezentovať on-line i off-line:

  • Aktívne logo pre web
    Denne aktualizované logo ukáže návštevníkom vašich stránok v reálnom čase, že aktuálne splňujete všetky podmienky certifikácie.
    Po certifikácii vám bude zaslaný HTML kód, ktorý umiestnite na svoje webové stránky. Aktualizované logo s dátumom, IČO, číslom DUNS a názvom vašej spoločnosti sa každý deň automaticky stiahne z databázy Bisnode.
  • Tlačený certifikát
    Zarámovaný certifikát je vhodný k umiestneniu v priestoroch spoločnosti. Získate ho aj v elektronickej podobe pre prezentáciu vo firemných informačných materiáloch vrátane výročnej správy. Vyberať je možné z 3 jazykových variant: slovenčina, angličtina a nemčina. Zákazníkov tak môžete osloviť v ich materskom jazyku.
Marketingové práva k užívaniu oboch typov certifikátov vo vašej externej komunikácii sú samozrejmosťou.

Ako prezentovať ocenenie

Aktívne logo

Po overení splnených podmienok Vám bude zaslaný HTML kód, ktorý umiestnite na svoje webové stránky rovnako, ako keď umiestňujete banner. Tento kód si každý deň automaticky stiahne z databázy Bisnode aktualizované logo s dátumom, IČO a názov Vašej spoločnosti. Všetci tak vedia, že údaje sú každý deň preverované a vaša spoločnosť aktuálne spĺňa všetky požiadavky certifikácie.

Tlačený certifikát

Získate zarámovaný vytlačený certifikát, vhodný na umiestnenie v priestoroch spoločnosti. Certifikát Vám dodáme i v elektronickej podobe (PDF) a môžete ho použiť na prezentáciu vo firemných marketinových materiáloch, vrátane výročnej správy, Public Relation, atď. Na účely externej komunikácie certifikát získate v troch jazykových mutáciách (slovenčina, angličtina, nemčina), aby ste mohli svojich partnerov oslovovať v ich materinskom jazyku.

Vyberte si certifikát