Bisnode Medzinárodné ocenenie AAA

Bisnode Ocenenie AAA je prestížny nezávislý rating firiem s históriu siahajúcou až do roku 1908. Vďaka tlačenému certifikátu a aktívnemu logu na svojom webe presvedčíte obchodných partnerov, že jednajú s preverenou spoločnosťou najvyšších kvalít. Vďaka medzinárodnému presahu je vhodnou voľbou pre firmy s obchodnými partnermi nielen z SR, ale i v celej Európe. Ocenenie poskytuje spoločnosť Bisnode.

Najväčšie prínosy certifikácie

Certifikát potvrdzuje spoľahlivosť, dôveryhodnosť a minimálnu rizikovosť spolupráce s ocenenou firmou. Držitelia sa stávajú atraktívnymi obchodnými partnermi. Prísne kritéria hodnotenia zaručujú exkluzivitu spoločností, ktoré môžu ocenenie získať a potvrdiť tak svoju silnú pozíciu na trhu. Ocenenie otvára široké možnosti k spolupráci na medzinárodných zákazkách či kontraktoch, u ktorých je dôveryhodnosť kľúčovým faktorom spolupráce.

Stiahnite si materiál
s podrobnými informáciami

Kto môže certifikát získať

  • Spoločnosť nie je v úpadku (konkurz, likvidácia).
  • Zverejnená účtovná uzávierka za hodnotené obdobie. 
  • Aktuálny stav počtu zamestnancov, podľa intervalového zatriedenia v Štatistickom úrade SR.
  • Aktuálna adresa podnikania.
  • Aktíva väčšie ako nula.
  • Tržby väčšie ako nula.

Ako prezentovať ocenenie

Aktívne logo

Po overení splnených podmienok Vám bude zaslaný HTML kód, ktorý umiestnite na svoje webové stránky rovnako, ako keď umiestňujete banner. Tento kód si každý deň automaticky stiahne z databázy Bisnode aktualizované logo s dátumom, IČO a názov Vašej spoločnosti. Všetci tak vedia, že údaje sú každý deň preverované a vaša spoločnosť aktuálne spĺňa všetky požiadavky certifikácie.

Tlačený certifikát

Získate zarámovaný vytlačený certifikát, vhodný na umiestnenie v priestoroch spoločnosti. Certifikát Vám dodáme i v elektronickej podobe (PDF) a môžete ho použiť na prezentáciu vo firemných marketinových materiáloch, vrátane výročnej správy, Public Relation, atď. Na účely externej komunikácie certifikát získate v troch jazykových mutáciách (slovenčina, angličtina, nemčina), aby ste mohli svojich partnerov oslovovať v ich materinskom jazyku.

Vyberte si certifikát