BISNODE CERTIFIKÁCIA


Celkom 779 firiem

INES Slovakia, s.r.o.
IČO: 46254803
Bisnode Register Solventných Firiem 15.10.2018
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 14.04.2021
Infinity Obchod s.r.o.
IČO: 51323664
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 16.09.2020
INFRA - STAV spol. s r.o.
IČO: 46108106
Bisnode Register Solventných Firiem 02.06.2021
Ing. arch. Michal Bohil M - POINT
IČO: 40362981
Bisnode Register Solventných Firiem 22.10.2020
Ing. arch. Zuzana Dudáková - per - A - per
IČO: 13951068
Bisnode Register Solventných Firiem 04.03.2021
Ing. Dagmar Vázalová s. r. o.
IČO: 44643314
Bisnode Register Solventných Firiem 02.10.2020
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 08.02.2021
Ing. Eva Tunegová - SEO
IČO: 34378014
Bisnode Register Solventných Firiem 17.02.2021
Ing. Jozef Tecák - TECÁK-kovo
IČO: 17291038
Bisnode Register Solventných Firiem 12.10.2020
Ing. Marián Avuk Kuva
IČO: 32388438
Bisnode Register Solventných Firiem 17.03.2021
Ing. Marián Bér - BEMARC
IČO: 34762531
Bisnode Register Solventných Firiem 10.02.2021
Ing. Milan Hvizda TRAKTOR - MOTOR
IČO: 32039123
Bisnode Register Solventných Firiem 19.08.2020
Ing. Miroslav Bárta
IČO: 14110652
Bisnode Register Solventných Firiem 11.03.2021
Ing. Oľga Sersenová - Podháj
IČO: 42160430
Bisnode Register Solventných Firiem 04.02.2021
Ing. Peter Markovič - PEMAX
IČO: 43726666
Bisnode Register Solventných Firiem 09.07.2020
Ing. Viera Miháliková INVEA
IČO: 36935697
Bisnode Register Solventných Firiem 01.03.2021
INPROKOM in s. r. o.
IČO: 47949872
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 05.03.2021
INREST, s.r.o.
IČO: 44637896
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 10.05.2021
INSTALEM, s. r. o.
IČO: 45664595
Bisnode Register Solventných Firiem 19.02.2021
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 26.08.2020
Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s. r. o.
IČO: 44211627
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 19.01.2021
INTERMEDIC SK, s.r.o.
IČO: 50454854
Bisnode Register Solventných Firiem 15.12.2020
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 19.05.2021
INTERPHARM Slovakia, a.s.
IČO: 35789841
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 23.02.2021
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
IČO: 46948473
Bisnode Register Solventných Firiem 06.07.2020
InWork s.r.o.
IČO: 34117121
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 13.01.2021
IPC - SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36400386
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 03.03.2021
ISTROMETAL DM, s.r.o.
IČO: 31382649
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 30.04.2021