BISNODE CERTIFIKÁCIA


Celkom 934 firiem

Motor - Car Dunajská Streda s.r.o.
IČO: 47387289
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 28.08.2018
MP AUTO - MOTO s.r.o.
IČO: 50368214
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 25.09.2018
MPL TRADING spol. s r.o.
IČO: 31388639
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 10.10.2018
MT - Transport a logistika, s.r.o.
IČO: 46355774
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 06.08.2018
MUDr. Beata Krupčiaková, odborná lekárka
IČO: 37889478
Bisnode Register Solventných Firiem 14.12.2017
MUDr. Danka Pražienková s. r. o.
IČO: 45704953
Bisnode Register Solventných Firiem 10.08.2017
MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o.
IČO: 45578630
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 22.10.2018
MUDr. Ľubica Frátriková, s.r.o.
IČO: 36435341
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 26.03.2018
MUDr. Marian Liščák, chirurg
IČO: 36137081
Bisnode Register Solventných Firiem 05.04.2018
MUDr. Oľga Farkašová - praktický lekár pre deti a dorast
IČO: 34061134
Bisnode Register Solventných Firiem 29.11.2017
MUDr. Tibor Balázs - lekár akupunktúrista
IČO: 34043586
Bisnode Register Solventných Firiem 19.04.2018
MUDr. Vladislav Smiech, s. r. o.
IČO: 44631308
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 05.12.2018
MUDr. Zdenka Vlachová
IČO: 40966003
Bisnode Register Solventných Firiem 14.12.2017
MUDr.Jana Pijáková, spol.s r.o.
IČO: 36435996
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 24.09.2018
MULTIHALY.SK, s.r.o.
IČO: 45527725
Bisnode Register Solventných Firiem 27.04.2018
N.M. Engineering s.r.o.
IČO: 46367471
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 06.07.2018
NECTEL, spol. s r.o.
IČO: 31362141
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 22.10.2018
Nefab Packaging Slovakia, s.r.o.
IČO: 35896817
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 09.01.2018
Nena s. r. o.
IČO: 46880062
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 24.08.2018
NEOgnetic s. r. o.
IČO: 46436367
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 04.04.2018
Nikas, s.r.o.
IČO: 46375724
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 09.11.2018
NITRATEST s.r.o.
IČO: 35977744
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 12.03.2018
NOVBYT, s.r.o.
IČO: 31369332
Bisnode Register Solventných Firiem 15.01.2018
Novogal a.s.
IČO: 00199567
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 07.11.2018
NUTCRACKER AGENCY s. r. o.
IČO: 50356844
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 27.09.2018