BISNODE CERTIFIKÁCIA


Celkom 962 firiem

MLO SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36007820
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 24.06.2019
MM stav, s.r.o.
IČO: 36482315
Bisnode Register Solventných Firiem 04.02.2019
MMDecor, spol. s r.o.
IČO: 47948507
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 12.09.2018
MODES, s.r.o.
IČO: 31608817
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 13.12.2018
MOGET a.s.
IČO: 31568611
Selected Premium Company 14.02.2019
MONTRÚR s. r. o. Košice
IČO: 31657095
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 21.01.2019
MORAtechnik, s.r.o.
IČO: 46727183
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 01.03.2019
Motor - Car Dunajská Streda s.r.o.
IČO: 47387289
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 28.08.2018
MP AUTO - MOTO s.r.o.
IČO: 50368214
Bisnode Register Solventných Firiem 20.09.2019
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 04.06.2019
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
IČO: 36561193
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 05.08.2019
MT Progress Equity s.r.o.
IČO: 48105872
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 27.03.2019
MUDr. Beata Krupčiaková, odborná lekárka
IČO: 37889478
Bisnode Register Solventných Firiem 14.12.2017
MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o.
IČO: 45578630
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 22.10.2018
MUDr. Mária Alaksová s.r.o.
IČO: 45489955
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 26.07.2019
MUDr. Marian Liščák, chirurg
IČO: 36137081
Bisnode Register Solventných Firiem 05.04.2018
MUDr. Oľga Farkašová - praktický lekár pre deti a dorast
IČO: 34061134
Bisnode Register Solventných Firiem 29.11.2017
MUDr. Radovan Rábik PraxDent s. r. o.
IČO: 46593217
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 12.12.2018
MUDr. Vladislav Smiech, s. r. o.
IČO: 44631308
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 05.12.2018
MUDr. Zdenka Vlachová
IČO: 40966003
Bisnode Register Solventných Firiem 14.12.2017
MWI s.r.o.
IČO: 47695251
Bisnode Register Solventných Firiem 04.10.2019
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 19.03.2019
MYCEE s.r.o.
IČO: 46816470
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 04.03.2019
Naša správcovská, s.r.o.
IČO: 35842474
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 26.06.2019
NaturSlim, s.r.o.
IČO: 47014342
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 22.07.2019
NECTEL, spol. s r.o.
IČO: 31362141
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 22.10.2018
Selected Premium Company 15.04.2019
Nefab Packaging Slovakia, s.r.o.
IČO: 35896817
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 09.01.2018