BISNODE CERTIFIKÁCIA


Celkom 847 firiem

UNITECHNOLOGY, s.r.o.
IČO: 36621161
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 25.10.2019
UP-steel, s.r.o.
IČO: 46965343
Bisnode Register Solventných Firiem 15.06.2018
Urbár - pozemkové spoločenstvo Beluša
IČO: 00629910
Bisnode Register Solventných Firiem 24.06.2020
Urbár Liesek, pozemkové spoločenstvo
IČO: 17057469
Bisnode Register Solventných Firiem 05.03.2018
Úsmev ako dar, spol. s r.o.
IČO: 35943955
Bisnode Register Solventných Firiem 24.01.2020
USYS Slovakia, s. r. o.
IČO: 44908806
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 14.01.2020
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Koši
IČO: 36182541
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 17.04.2018
V - Penzión s.r.o.
IČO: 50944568
Bisnode Register Solventných Firiem 10.02.2020
V O L U M E N , spol. s r.o.
IČO: 00651966
Bisnode Register Solventných Firiem 17.12.2019
VACUUMSCHMELZE, s. r. o.
IČO: 35727110
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 09.03.2020
Valivé ložiská P & M, s. r. o.
IČO: 44512023
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 15.10.2018
VALLOS, s.r.o.
IČO: 31575056
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 07.07.2020
Vavrovič s.r.o.
IČO: 47553049
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 22.01.2020
Vekamaf spol. s r.o.
IČO: 31399592
Bisnode Register Solventných Firiem 30.09.2019
VENCL SK s.r.o.
IČO: 35877197
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 02.12.2019
VERKO, s.r.o.
IČO: 36555151
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 21.10.2019
VERSATILE, s.r.o.
IČO: 35936002
Bisnode Register Solventných Firiem 08.04.2020
VIAGENE s.r.o.
IČO: 48174068
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 31.03.2020
VIAMEDY s.r.o.
IČO: 44041527
Bisnode Register Solventných Firiem 26.05.2020
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 16.09.2019
Viera Borovská
IČO: 34049088
Bisnode Register Solventných Firiem 06.03.2020
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
IČO: 31698948
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 27.11.2019
Vios s.r.o.
IČO: 47165545
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 27.01.2020
VIREMA TRADE s.r.o.
IČO: 36247651
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 30.09.2019
VITO for plast spol. s r.o.
IČO: 34124519
Bisnode Register Solventných Firiem 04.10.2018
Vivamed s.r.o.
IČO: 35958987
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 13.11.2019