BISNODE CERTIFIKÁCIA


Celkom 966 firiem

Urbár Liesek, pozemkové spoločenstvo
IČO: 17057469
Bisnode Register Solventných Firiem 05.03.2018
Urbariát - pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna
IČO: 30231582
Bisnode Register Solventných Firiem 20.07.2018
Urbion sk, s. r. o.
IČO: 43999531
Bisnode Register Solventných Firiem 04.07.2019
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 09.01.2018
USYS Slovakia, s. r. o.
IČO: 44908806
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 08.08.2018
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Koši
IČO: 36182541
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 17.04.2018
V.M. Land s. r. o.
IČO: 35739355
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 05.12.2017
Valivé ložiská P & M, s. r. o.
IČO: 44512023
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 15.10.2018
VALLOS, s.r.o.
IČO: 31575056
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 09.05.2019
VAUBEX spol. s r. o.
IČO: 44924330
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 03.09.2018
VEKAM Security s.r.o.
IČO: 36412597
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 08.03.2019
VESKOM Slovakia, spol. s r.o.
IČO: 35820331
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 17.04.2019
VETCHEM, s.r.o.
IČO: 46526285
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 05.12.2018
Vincent Kováč
IČO: 11996056
Bisnode Register Solventných Firiem 02.05.2019
VIP čistiaci servis s.r.o.
IČO: 46644695
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 11.02.2019
VITO for plast spol. s r.o.
IČO: 34124519
Bisnode Register Solventných Firiem 04.10.2018
VIVE GROUP SK s.r.o.
IČO: 47367695
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie A 12.04.2019
VIVI TRANS, s.r.o.
IČO: 47525690
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 18.07.2018
Vladimír Číž - KONVEKTA TRADE
IČO: 32167148
Bisnode Register Solventných Firiem 08.07.2019
Vladimír Kúdela VEJMA
IČO: 11692553
Bisnode Register Solventných Firiem 24.01.2018
VLDAM s.r.o.
IČO: 44407033
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 08.10.2018
VODOMONT Zvolen spol. s r.o.
IČO: 44143737
Bisnode Register Solventných Firiem 16.11.2017
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
IČO: 36543047
Bisnode Register Solventných Firiem 05.09.2018
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
IČO: 31577920
Bisnode Register Solventných Firiem 12.10.2018
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 12.10.2018
VOSP, spol. s r.o.
IČO: 31658075
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AAA 22.01.2018
VSL Software, a.s
IČO: 31699626
Bisnode Certifikácia | Medzinárodné ocenenie AA 10.10.2018